Bigband

Sct. Mariæ Skole har siden 1997 haft et bigband opstartet af lærer Gert Nørgaard. Dette betyder at vi i 2022 fejrede 25 års jubilæum.

Siden bigbandet startede i 1997 er det vokset. I dag har vi et blæserprojekt, i samarbejde med Aalborg Kulturskole, hvor alle i 3. klasse obligatorisk enten spiller saxofon, cornet, eller trombone. Desuden har vi tre bigbands eleverne selvvalgt spiller i. De yngste elever i alderen 8-11 år spiller i vores spirebigband, som består af ca. 40 elever. I aspirantbigbandet spiller ca. 25 elever i alderen 9-12 år. Endelig har vi vores koncertbigband med ca. 35 elever i alderen 12-17 år. Vi har altså i alt ca. 100 elever engageret i vores bigbands

Spirebigband ledes i dag af musiklærer Gert Nørgaard. Aspirant- og Koncertbigbandet ledes af Nicholai Andersen. Orkestrene spiller et bredt repertoire med hovedvægten på glad, swingende jazzmusik.

Bag arbejdet med bandet står ovennævnte musiklærere, instrumentallærere fra Aalborg Kulturskole, medlemmernes forældre samt en aktiv bigband-bestyrelse.

Ud over de musikalske oplevelser ved at spille sammen får bandets medlemmer også mange kulturelle oplevelser gennem deres store rejseaktivitet.

Bigbandet optræder rundt om i Danmark, men har siden 2001 også været på turneer i Tyskland, Holland, Østrig, Italien, Frankrig, Island, Schweiz, Finland, Grønland og fem gange i USA.

Bandet spiller blandt andet i kirker, koncertsale, på skoler samt på torve og stræder.

Poul Erik Hovelsø, tidligere skoleleder på Sct. Mariæ Skole Skriver i forbindelse med 20 års jubilæet:

“At dette er muligt skyldes ikke mindst en gruppe aktive og engagerede forældre, nogle musikalske elever og sidst men ikke mindst bigbandslederen og dirigent Gert Nørgaards, utrættelige indsats og store musikalitet.

En forudsætning for, at en skole kan have et bigband af høj kvalitet er netop, at der er nogle ildsjæle, der siger til hinanden: – at det vil vi have! Og efterfølgende gør det nødvendige! Det handler først og fremmest om interesse og engagement.

Et orkester er sammensat af mange egoer, men for at det hele skal lykkes, må man også glemme sit eget jeg i et øjeblik uden dog helt at gemme det væk! På Sct. Mariæ Skole vil vi meget gerne fremme en sådan “vi-kultur” og samtidig give plads til den enkelte. Eleverne lærer at få ting til at fungere sammen, at lytte til hinanden, rette ind og tage hensyn. Og de lærer at øve sig, fokusere og koncentrere sig. Musikken er et universelt sprog, der skaber fællesskab og binder sammen – og det er en hel grundlæggende værdi på en katolsk skole som Sct. Mariæ. Vi er alle – vore forskelligheder og særpræg til trods – ligeværdige og unikke dele af Guds skaberværk.

I vores moderne samfund er der måske først og fremmest behov for kreativitet, improvisation og fællesskab, og dette findes i høj grad i musikken -følelsernes ordløse sprog som forstås af alle.”

Booking

Kun vores koncertbigband kan bookes til events. Bookingen sker ved at kontakte skolen, eller ved direkte kontakt bandets dirigent Nicholai Andersen. På kontaktsiden finder du de relevante telefonnumre og mailadresser.

Vedtægter for Bigband

Filnavn

Download pdf

2 MB