Sådan ser vi på mobning

Antimobbestrategi Sct. Mariæ Skole

Mobning er helt uforenelig med skolens værdigrundlag, menneskesyn og hele virke, og skolen kan derfor ikke acceptere/tolerere mobning i nogen form.

Alle på skolen skal opleve et fællesskab, der beskytter mod mobning og alle former for krænkelser.

Mobning er helt og aldeles uacceptabelt, og arbejdet med mobning kræver en bevidst og vedvarende aktiv indsats på alle niveauer: Fra den enkelte lærer og elevs målrettede arbejde i egen klasse, over positiv inddragelse af forældre og godt samarbejde i og på tværs af klasser og årgange til en højt prioriteret systematisk indsats fra skoleledelsen. 

Broget-dag_85-1
placeholder

Sct. Mariæ Skole – Et godt sted

En glad skole med både ånd og niveau.

Hos os handler skole om at lære noget – og om at udvikle sig som menneske, og for Sct. Mariæ Skole er det vigtigt at tilbyde en undervisning på et højt fagligt niveau og samtidig danne eleverne som menneske og medmenneske. Skolen skal således balancere det socialt differentierede med det socialt integrerende, det fælles med det unikke, det socialt ansvarlige med det individualiserende.