Præsentation af skolen

Om Sct. Mariæ Skole

Sct. Mariæ Skole er en værdibaseret fri grundskole og er medlem af Danmarks Privatskoleforening og Foreningen af Katolske Skoler.

Værdier

Sct. Mariæ Skole blev grundlagt i 1899, og vi er stolte over at have en skole med mange års traditioner og erfaringer at bygge på. Skolen er således i en kontinuerlig udviklingsproces, hvor vi på alle parametre er en moderne skole, men udviklingen skabes på baggrund af det bedste fra skolens fortid. Skolens virke bygger på et katolsk – kristent menneskesyn, hvilket præger tanker og handlinger i hverdagen. Nogle af de centrale værdier på skolen er således ansvarlighed, omsorg, nærvær og fællesskab. Ca. 20% af skolens elever har en katolsk baggrund. Vi ønsker, at vores elever, personale og forældre tager et medansvar for hinanden, og vi håber, at vores elever kan tage næstekærlighed og generøsitet med ud i verden.

Historie

Sct. Mariæ Skole blev etableret i 1899 af Kamillianerordenen og holdt i begyndelsen til i beskedne lokaler på vekslende adresser i Aalborg Vestby, og først i 1909 etableres skolen på den nuværende matrikel med 68 elever.
Skolen har siden dengang gennemgået en kontinuerlig vækst, og vi forventer, at vi i år 2025 når vores endelige mål som tosporet skole med ialt ca. 530 elever.

Faglighed

Som fri grundskole skal Sct. Mariæ Skole til enhver tid tilbyde en undervisning, der står mål med, hvad der kan forventes i folkeskolen. Skolen følger således alle officielle fagmål, og eleverne går til de samme prøver og eksaminer som deres kammerater i folkeskolen. Vi ønsker, at eleverne bliver så fagligt dygtige som overhovedet muligt – ud fra den enkelte elevs forudsætninger – så skolehverdagen er præget af et højt fagligt fokus, og den faglige ramme for skoledagen er struktureret og stabil


Skolen skal danne individer, der kan fungere i et demokrati, og elevernes oplevelse af
medbestemmelse og demokrati er derfor særdeles vigtig. Eleven skal opleve mangfoldighed, og skal opleve, at der er plads til mennesker, holdninger og til forskellighed. Det handler om at lære noget og om at udvikle sig som menneske, og for Sct. Mariæ Skole er det vigtigt at tilbyde en undervisning på et højt fagligt niveau og samtidig danne eleverne som menneske og medmenneske.
Vigtige elementer i skolens pædagogik er erfaring, refleksion, handling og evaluering. Skolens lærere har en udstrakt metodefrihed, og målet er her at tilbyde gode rammer for elevernes faglige og eksistentielle udfoldelse.
Det er lærerne, der har det overordnede ansvar for undervisningen, men undervisningen bliver til i dialog, og eleverne har både medindflydelse og medansvar for de erfaringer, der gøres i undervisningen. Lærerne varierer undervisningen, og er således med til at motivere og udnytte at eleverne lærer på mange forskellige måder. Vi finder lærernes sociale relation til eleverne særlig vigtig, hvorfor lærerne engagerer sig menneskeligt i eleverne.
Vi forventer, at eleverne gør sig umage, og de forventes, efter bedste evne, at bidrage aktivt til egen læring gennem engagement og medansvar.

Musikken

I det moderne samfund spiller faglighed en vigtig rolle, en faglighed der, efter vores mening, kan styrkes gennem de kreative fag. De kan være med til at styrke læringen af improvisation, innovation og fællesskab.
Et af skolens kendetegn er musikken, der indtager en central rolle i hverdagen. Vi har morgensang hver dag, det er muligt at gå i et af skolens fem kor eller spille i et af tre bigbands. Derudover modtager mange af skolens elever instrumentundervisning på skolen.
Skolens bigbands har eksisteret siden 1999 og koncertbigbandet har gennem årene været mange spændende steder i verden.
Skolen har et godt samarbejde med Aalborg Kulturskole, og alle skolens elever i 3. klasse modtager undervisning på enten saxofon, trompet eller trombone som en del af skolens obligatoriske musikundervisning. I skolens smukke musiksal har vi gode rammer til vores orkestre, kor og musikundervisning.

Samarbejde

Skolen prioriterer et godt forældresamarbejde, og vi forventer, at forældrene tager aktivt del i, og medansvar for, at deres børns skolegang bliver en positiv oplevelse. Det er ikke mindst forældrene bag børnene, der er med til at skabe den gode skole og den gode klasse. Forældrenes engagement og villighed til åben dialog med skolens personale er derfor en helt nødvendig forudsætning for at skabe en tryg hverdag, hvor eleverne opnår selvforståelse, selvrespekt og kærlighed til andre.
Vi prioriterer dialogen, og eventuelle udfordringer bør løses i fællesskab inden de vokser sig for store. Dette gøres bedst ved et tæt samarbejde mellem personale, elever, forældre og ledelse. Dette samarbejde plejes og holdes ved lige gennem arrangementer, forældremøder, forældresamtaler og gennem skolens intranet og ved telefonopkald, når dette er nødvendigt.
Eleverne på skolen repræsenterer en bred social, kulturel og religiøs baggrund, og skolen ser denne menneskelige og kulturelle mangfoldighed og rigdom som et af skolens positive kendetegn. Skolemiljøet er præget af en hverdag, hvor forskellighed er en inspiration og styrke, som vi alle kan lære noget af.

Velkommen til Sct. Mariæ Skole


Peter Holm
Skoleleder, Sct. Mariæ Skole

22433