Værdigrundlag

Skolen er oprettet i 1899 og er fuldt udbygget fra 0. klasse til og med 10. klassetrin. Lærere og pædagoger ser det som deres opgave at bibringe eleverne en god faglig/boglig viden, mange musiske/kreative oplevelser og en naturlig livsglæde forankret i skolens formålsbeskrivelse.

Skolen målsætning

  • Sct. Mariæ Skole bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.
  • På Sct. Mariæ Skole skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.
  • Sct. Mariæ Skole er sin økumeniske opgave bevidst.
  • Sct. Mariæ Skole skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.
  • På Sct. Mariæ Skole skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.
  • Sct. Mariæ Skole skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.
  • Skolen drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.
  • Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  • Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Skaermbillede-2022-02-18-kl.-08.40.01