Velkommen til Sct. Mariæ

På Sct. Mariæ Skole vil vi gerne tilbyde en høj faglighed, men først og fremmest vil vi gerne som katolsk skole skabe et skoletilbud, hvor eleverne oplever nærvær, tryghed, omsorg og kærlighed. Vi ønsker et skolemiljø præget af kreativitet, glæde, fællesskab, forskellighed, tolerance og respekt. 

Vi vil tilstræbe at give optimale betingelser for elevernes vækst, læring og dannelse – og altså på Sct. Mariæ Skole en kristen dannelse, hvor fokus ikke mindst er på den enkeltes værdighed og den enkeltes ansvar over for fællesskabet.

Det er derfor vigtigt, at skolen bl.a. er med til at give eleverne selvforståelse, selvrespekt, respekt for – og kærlighed – til andre.

For at vi kan nå disse mål, er det nødvendigt, at der er et godt samarbejde og en god dialog mellem skole, forældre og elev baseret på engagement, åbenhed og gensidig respekt.

Skolens hjemmeside giver nyheder, informationer, billeder etc. fra skolens hverdag, men en hjemmeside giver kun et lille indblik i skolens liv, og ønsker man som evt. ny forælder eller elev på skolen yderligere oplysninger, er det derfor vigtigt, at et besøg på skolens hjemmeside fx suppleres med et besøg på skolen eller med samtaler med nuværende eller tidligere elever på Sct. Mariæ Skole.

Et grundskoleforløb strækker sig typisk over 10 meget betydningsfulde år – både personlighedsmæssigt og fagligt – af barnets liv, og det er derfor særdeles vigtigt, at den enkelte familie foretager et velovervejet og bevidst valg af skole.

Hvis I er positive over for skolens værdier og målsætning, kan jeg love, at skolens personale og undertegnede vil gøre vores bedste for, at Sct. Mariæ Skole vil være et rigtig godt valg!

Velkommen til Sct. Mariæ Skole! Peter Holm, skoleleder 

Om Sct. Mariæ Skole

Privatskole i Aalborg siden 1899.

Skolen er oprettet i 1899 og er fuldt udbygget fra 0. klasse til og med 10. klassetrin. Vores lærere og pædagoger ser det som deres opgave, at bibringe eleverne en god faglig/boglig viden, mange musiske/kreative oplevelser og en naturlig livsglæde forankret i skolens formålsbeskrivelse.

text_image