Evaluering af skolen

Der er stor enighed om, at kerneopgaven på Sct. Mariæ Skole er undervisning og elevernes læring. For at kvalificere kerneopgaven evaluerer vi på forskellig vis. Vi ønsker en løbende evaluering af skolehverdagen.

Flere interessenter omkring skolen er med til denne evaluering. Her kan nævnes:

  • Forældrene
  • Skolens tilsynsførende
  • Undervisningsministeriet
  • Lærerne og pædagogerne
  • Ledelsen

I menuen til venstre er det muligt at se nogle af disse alt efter interesse.

dimi-1