Skolens værdier

Sct. Mariæ Skole bygger på et katolsk kristent værdigrundlag.

For os betyder det at næstekærlighed, ansvarlighed, fællesskab, forskellighed mv. er ord vi udlever i praksis.

Mange siger de kan mærke en særlig ånd her på stedet. Uanset hvor mange ord vi sætte på dette, er det dog svært at indfange. Det skal erfares. Folk der kommer på skolen, lægger mærke til at vi taler pænt til hinanden. Nogen glæder sig over at vi hilser på hinanden med et “god morgen”. Andre lægger mærke til at vi markerer og værdsætter mangfoldigheden. Vi ønsker at bringe værdigrundlaget i spil i hverdagen.

Skaermbillede-2022-02-18-kl.-08.41.54

 

Skolens målsætning og Værdigrundlag

Sct. Mariæ Skole bygger hele sit virke på det katolsk-kristne livs- og menneskesyn og har som sit særlige kendetegn til formål at skabe et værdibaseret skolemiljø, hvor Evangeliets ånd af frihed og kærlighed er levende.

 • På Sct. Mariæ Skole skabes rammerne for, at den enkeltes indsigt i kristendommen vokser, og at den enkeltes tro afklares og modnes.
 • Sct. Mariæ Skole er sin økumeniske opgave bevidst.
 • Sct. Mariæ Skole skal søge at danne og uddanne eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning.
 • På Sct. Mariæ Skole skal eleven i frihed udvikle sine evner og særlige potentialer til gavn for den enkelte og fællesskabet.
 • Sct. Mariæ Skole skal styrke elevernes mod til at træffe etisk funderede valg.
 • Skolen drives efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.
 • Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 • Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Værdiernes betydning

 I forhold til det enkelte menneske gælder at

 • jeg er skabt af Gud og er derfor værdifuld, enestående og elsket.
 • jeg har brug for forståelse, kærlighed og tilgivelse.
 • jeg er efter udvikling og alder ansvarlig for mine handlinger.
 • jeg er god til meget.

I forhold til medmennesket er det vigtigt at

 • der er respekt for forskellighed, herunder race, tro og køn.
 • der er respekt for mennesker med andre forudsætninger.
 • leve i et samfund med demokrati, rettigheder og pligter.

I forhold til natur og kultur er det vigtigt at

 • kunne forundres over natur og kultur.
 • på forsvarligt grundlag at være i samspil med naturen.
 • værne om værdierne i natur og kultur.

I forhold til livet gælder at

 • Gud har skabt os til fællesskab og har givet os ansvar.

Derfor lægger skolen vægt på:

 • at skolen er et trygt sted, hvor den enkelte respekteres og værdsættes.
 • at medvirke til en harmonisk personlig udvikling hos den enkelte.
 • at formidle viden og solide kundskaber.
 • at fremme elevernes evne til selvstændig vurdering og stillingtagen.
 • at opøve til ansvarlighed ved at give ansvar.
 • at dagligdagen præges af tillid, åbenhed og glæde.
 • at opøve eleverne til at begå sig i et samfund med demokrati, folkestyre, medbestemmelse og ansvar.
 • at eleverne får forudsætninger for at forstå og forundres over skaberværket.
 • at styrke elevernes kreative evner i både boglige og praktiske fag.
 • at eleverne opnår begyndende fortrolighed med litteratur, kunst og andre kulturværdier.
 • at dagligdagen præges af de værdier, som kristendommen har givet vor kultur.
 • at eleverne utvungent tager personlig stilling til religion og tro.