Trivsel er vigtigt

Vi sætter trivsel rigtig højt på skolen. Vi ønsker at have et skolemiljø, der er præget smil og glæde. Det ligger i vores værdigrundlag. Det ligger i vores DNA. Vi arbejder aktivt med trivsel i den nære hverdag, i frikvarterer, i timerne og i skolens fritidsordning. I løbet af 2022 laver vi en trivselsundersøgelse blandt elever, som en del af vores selvevaluering.

sct_0105

trivselsmaaling-2016

Download pdf

60 KB