Fri udenfor skoleferien

Vi vil nedenfor kort skitsere skolens holdning til, at børnene tages ud af den almindelige undervisning i kortere eller længere perioder pga. ferieafvikling. Det er ikke skolen, der giver fri, men familien, der tager fri. Kortere fravær meddeles til klasselæreren, mens fravær på over tre dage altid skal meddeles kontoret. 

For skolen er det specielt det samlede antal fraværsdage for den enkelte elev, der bekymrer. Et skoleår består af 200 skoledage, og vælger man som familie at holde fem årlige feriedage i skoletiden, bliver der således over et grundskoleforløb på 10 år tale om et kvart års fravær. Vælger man årligt at bruge 10 dage på ferieafvikling, bliver der således et halvt års fravær. Hertil kan så lægges evt. fravær pga. sygdom.

Skaermbillede-2022-02-18-kl.-23.31.07

Vi henstiller derfor til, at ferieafvikling i videst muligt omfang sker i de officielle skoleferier.

Når dette er sagt, vil vi dog gerne medgive, at der i de enkelte familier kan være mange faktorer, der spiller ind, og i mange situationer kan det også give god mening, at man river et par dage ud af kalenderen og hygger sig sammen på en ferie.

Det er naturligvis vigtigt, at skolen er orienteret om fraværet, og det er elevens/familiens ansvar at følge op på diverse lektier, når fraværet er sluttet. Kun under helt særlige tilfælde vil lærerne give oplysninger om undervisning og lektier inden ferieafviklingen.