Cambridge Associate School

I 2017 blev skolen godkendt som ”Cambridge Associate School” og i første omgang betyder dette, at eleverne i 9. klasse får tilbudt at aflægge en international anerkendt engelskprøve mod slutningen af 9. klasse.
Eleverne i 9. klasse aflægger selvfølgelig fortsat den almindelige afgangsprøve, FP9, i engelsk, men kan således supplere denne prøve med en engelskprøve, der bliver tilrettelagt og bedømt af University of Cambridge.

I forlængelse af elevernes almindelige engelskundervisning bruges der ugentlig en lektion på supplerende aktiviteter, der forbereder eleverne på den kommende prøve.
Prøven består af en mundtlig del og en skriftlig del og finder typisk sted i maj måned og foregår på samme tidspunkt over hele verden. Prøveaflæggelsen kan derfor falde både på helligdage, i ferier eller weekends. Prøven er uden hjælpemidler, og eleverne skal ikke op i et specifikt pensum.  

Elever der gennemfører ”Cambridge International Examinations” får et særskilt eksamensbevis udstedt fra University of Cambridge. Dette bevis er som nævnt internationalt anerkendt og kan eventuelt senere bruges som dokumentation for elevens engelskkundskaber.

Vi er som skole meget glade for at kunne tilbyde eleverne denne mulighed, og på sigt vil der eventuelt kunne tilbydes prøveaflæggelse i andre fag på samme vilkår fx samfundsfag/Global Perspectives.

Cambridge-1