Vedtægter

Skolen er en katolsk fri grundskole oprettet i 1899 og er fuldt udbygget fra 0. klasse til og med 10. klassetrin. Lærere og pædagoger ser det som deres opgave at bibringe eleverne en god faglig/boglig viden, mange musiske/kreative oplevelser og en naturlig livsglæde forankret i skolens formålsbeskrivelse.