Forældreevaluering

Tre gange om året mødes skolens ledelse med forældrerepræsentanter fra hver klasse. Her er lejlighed til formaliseret dialog mellem forældre og ledelse.

I foråret 2022 skulle forældrene evaluere skolen ud fra vores udsagn om at vi ønsker at være “En Glad skole med Ånd og Niveau. Forældrene skulle svare på hvad de tænker på, når de hører en glad skole og om vi lever op til dette. Ligeledes med “Ånd” og “Niveau”. Følgende er en transskribering af det afholdte møde. Vi tænker dette som et relevant indblik i vores skole.

Hvad tænker I, når vi siger ”En glad skole”? Er vi det?

Det er en skole, hvor der er trygge rammer og respekt. God dynamik og fællesskab mellem årgangene. Mange traditioner. Vigtigt at vi bevarer nærværet og vores værdier ved nyansættelser og udvidelse af skolen. Mange vælger nok skolen pga. dens værdigrundlag og stemningen her. Eleverne er stolte af at gå her og repræsentere skolen/Hannah-Yoanna-Rikke

Børnene er glade, man kan se det i ansigtet/Martin

Fællesskab og rummelighed med plads til forskellighed. Alle tager ansvar både for sig selv og hinanden. Både elever og forældre bliver set/Nete

Nærvær på skolen, nærvær og glæde mærkes af både elever og forældre. Super med morgensang og klassedage som giver fællesskab og holdånd. Sammenhold på skolen, stort fællesskab, gode traditioner. Løb for Afrika viser stor næstekærlighed. Lærer børnene meget/Christian

Plads til at være den, man er. Der er plads til diversitet. Eleverne bliver mødt som dem de er. Alle kan elevernes navne. Musikken skaber fællesskab og skaber forbindelser. Kæmpe styrke på skolen er det store fokus vi har på inklusion. Et råd er at vi allerede fra 0. klasse inkluderer de børn, der ikke er i SFO. Stort spring fra 0. til 1. kl. fordi det bliver lokaler og frikvarterer sammen med alle de andre. Kunne den kommende 1. kl. lærer allerede fra nytår evt. have timer i 0.? Vigtigt at personalet på skolen har det godt sammen rent socialt. Supergodt at medarb. kan elevernes navne. Både børn og forældre føler sig velkommen og ønsket. Intromøder og goodiebags til ny o. klasse er vigtig/Sille

Hvad tænker I, når vi siger ”Ånd”? Har vi det?

Leg, musik og sport, forskellighed, mangfoldighed. De intime rammer gør også, at man ikke kan gemme sig. Ånden er selve platformen/Mads

Eleverne er med i rammerne, udsmykning både inde og ude/Karsten

Skolen udvikler sig. Der arbejdes i højere grad med det, der kan være svært at tale om. F.eks. i form af skilsmissegrupper som er et nyt tiltag på skolen. Super god indsats af trivselsmedarbejdere og kompetencecenter. Dejligt at der er øget fokus på skolens kompetencecenter/Yoanna

Stor ros til det faglige. Måske kan undervisningen varieres lidt mere, evt. mere fysisk/Nete

God ånd og følelse af næstekærlighed på skolen. Korpsånd og god kultur som skal bevares. Plads til alle trods forskellighed/Martin

Dejligt at ånden på skolen er, at det er godt og sjovt at lære. Det er en vigtig og givende indstilling/Fie

Kulturen på skolen. Glæden mærkes så snart man træder ind på skolen, imødekommende, ro glæde, et rart sted at være/Yoanna

Skolens historie og traditioner som bigbands og krybbespil holdes ved lige/Martin – tilknyttet skolen siden 1984.

Vær obs på udskiftning af elever i en klasse, at bevare trivslen i klassen. Det kan gå ud over den og holdånden ved for stor udskiftning. Kunne man evt. køre med det antal elever, der nu engang er tilbage, så man ikke ødelægger trivslen i en klasse /Helle

Skolens stærke ånd gør, at vi kan kapere svære tider, Corona, nye lærere og nye elever/Fie

Sammenhold og glæde skabes ved f.eks. morgensang/Mads

Vi er alle kulturbærere, eleverne, de ansatte og forældre, vi er alle ambassadører og har et fælles ansvar ift. at bakke op/Flere af forældrene Mange børn bruger tøj med skolens logo og navn på, også efter endt skolegang her. Det viser også glæde og engagement/Flere forældre

Hvad tænker I, når vi siger ’Niveau’? Har vi det?

Det faglige niveau er højt og også det kulturelle, mange nationaliteter/Fie

Sociale kompetencer ligger også på et højt niveau, da skolen har opmærksomhed på det. Det afspejles også i det faglige niveau/Sille

Der er plads til alle niveauer, og skolen hjælper og støtter op om den enkelte elev og elevens niveau/Mads

Forældrene skal inddrages og man kan godt stille krav til forældre om også at støtte op og bidrage og involvere sig/Karsten

Højt fagligt niveau er super. Der er også et kulturelt niveau særligt i form af det musikalske. Hertil også et åndeligt niveau og socialt. Der gøres meget ud af ordentlighed og være en god ven. Det er helt ok at svare forkert i timerne. Alle skal have et vist niveau, lærere, ledelse, elever og forældre. De fleste har aktivt valgt skolen til/Martin

Undervisningen må gerne varieres, og mængden af lektier må gerne gentænkes og måske minimeres lidt. Det føles ikke altid som der er et mål med alle lektierne/Anonym

Højt niveau i 0. klasse, de gøres virkelig klar til at gå i skole. Er det måske lidt for meget ’skole’ allerede i 0. Tænk gerne bevægelse ind i læringen/Sille

Der opleves tålmodighed med eleverne og tages hensyn til den enkeltes niveau. Dejligt med undervisningsdifferentiering/Mads

Gerne flere tværfaglige forløb/Yoanna

Ved gruppearbejde bringes de forskellige elevers kompetencer i spil og det giver sammenhold og fællesskab. Tilmed er det positivt med variation i undervisningen/Yoanna

Traditionerne er vigtige, men også dejligt at skolen fokuserer på udvikling, både socialt men også i form af teknologi/Yoanna