Trafik og parkering.

“Dem med korte ben, skal gå kortest…!”

Af hensyn til trafiksikkerheden, elevernes sundhed og miljøet anbefaler skolen, at biltransport til og fra skole begrænses til et absolut minimum.

Vi er en skole der ligger midt i byen. Det giver mange muligheder. Det betyder en del trafik, særligt om morgenen. For at afleveringssituationen kan være sikker for skolens mindste elever, er parkeringspladsen mellem kirke og 0. klasse forbeholdt eleverne i 0. klasse.

Trafikpolitik

Med vores trafikpolitik ønsker vi:

 • at understøtte adfærd der fremmer gode trafikvaner
 • at arbejde ud fra en anerkendelse af, at alle voksne (ansatte og forældre) omkring skolen er rollemodeller for børnene.
 • at medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.
 • at søge at inddrage alle relevante parter omkring trafiksikkerhed – elever, lærere, lokalområdet og lokale myndigheder samt Rådet for Sikker Trafik

Trafikundervisning:

 • Ifølge folkeskoleloven er det obligatorisk at undervise i færdsel gennem hele skoleforløbet.

På Sct. Mariæ Skole tager trafikundervisningen udgangspunkt i undervisningsministeriets “Fælles mål for færdselslære” (https://emu.dk/sites/default/files/2020-08/GSK_F%C3%A6llesM%C3%A5l_F%C3%A6rdselsl%C3%A6re.pdf)

 • Diverse trafikkampagner inddrages i det omfang, de kan tilpasses trafikundervisningen
 • Hjemmesiden: www.sikkertrafik.dk anbefales som inspirationskilde – også til hjemmene
 • Før ekskursioner med skolen orienteres eleverne på forhånd om, at alle har ansvar for sig selv og for andre, når de er på tur. Eleverne orienteres desuden om eventuelle særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være ekstra opmærksomme på

Vi opfordrer forældre til:

 • at træne med deres egne børn – såvel gå- som cykeltræning
 • at begrænse kørsel af egne børn til og fra skole. Lad dit barn gå eller cykle i skole
 • at være bevidst om rollen som rollemodel – sætte det gode eksempel ved fx selv at køre forsvarligt, bruge lygter, seler, cykelhjelm mv.
 • at pleje børnenes cykler. Det er forældrenes ansvar, at cyklen er i orden, samt at der benyttes lygter i den mørke del af året
 • at opfordre børnene til at bruge cykelhjelm
 • at tjekke børnenes trafikfærdigheder jævnligt
 • at følge op i takt med, at børnene bliver ældre og kan mere i trafikken og bevæger sig mere rundt på egen hånd

Parkering ved skolen

På grund af Sct. Mariæ Skoles placering er der megen trafik om morgenen. For at formindske risikoen for uheld opfordrer vi forældre til:

 • kun at benytte p-pladser mellem kirke og 0. klasse, hvis man har børn i 0. klasse
 • at benytte muligheden for at sætte af og hente foran kirken, i Valdemarsgade, i Poul Paghs Gade eller en anden af sidegaderne
 • kun at sætte af og hente på p-pladsen ved Kastevej, hvis der ikke er andre muligheder