Præsentation af skolen


”En glad skole med ånd og niveau”

Skaermbillede-2022-02-18-kl.-08.40.01


Sct. Mariæ Skole er placeret i centrum af Aalborg, hvor vi har bygninger, der har både sjæl, høj kvalitet og funktionalitet.
Af faglokaler kan blandt andet nævnes at vi både har en idrætshal, og en gymnastiksal. Skolen har prioriteret et stort og multifunktionelt musiklokale. Derudover giver skolens spændende og inspirerende udearealer
plads til både leg og afslapning.
Skolens centrale beliggenhed gør, at vi har gode adgangsveje og fortrinlige muligheder
for at komme til og fra skolen med offentlige transportmidler.
”Skolens gode rammer er med til at give ideelle muligheder for at kunne fastholde
og udvikle den gode undervisningskvalitet, der er kendetegnende for skolen. Skolen nærmer sig et elevtal på 500, og vi arbejder dagligt på fortsat at kunne fastholde det nærvær og den omsorg for den enkelte elev, som er en helt essentiel del af vores skolehverdag og læringsmiljø.
Sct. Mariæ Skole er i dag kendt som en glad skole med både ånd og niveau, og vi er i bestyrelsen overbeviste om, at vi på skolen har et så godt og solidt fundament, at vi har skabt eksemplariske vilkår for skolens engagerede og dygtige personale til både at fastholde og udvikle Sct. Mariæ Skole”, udtaler bestyrelsesformanden for Sct. Mariæ Skole, René Hald Kristensen.

Velkommen til Sct. Mariæ Skole


René Hald Kristensen
Bestyrelsesformand, Sct. Mariæ Skole

Skaermbillede-2022-03-11-141056