Skolen og sundhed

Sundhedspolitik på Sct. Mariæ Skole Grundlæggende må skolen medvirke til den enkelte elevs sundhed – herunder en sund fysisk udvikling. Vedrørende den fysiske udvikling er der i mange fag fokus på sundhed – fx idræt, madkundskab og biologi, men også andre fag bidrager til dette fokus.I skolens dagligdag vil vi endvidere gerne medvirke til at give eleverne gode vaner gennem konkrete tiltag: 

Dagligdagen skal være fri for usunde fødevarer

Skolen vil kun distribuere og sælge ordentlige mad- og drikkevarer til eleverne:

Skolen er tilmeldt GodFrokost og skolemælk, der torsdag og fredag, leverer forholdsvis ernæringsrigtige produkter. Eleverne har her mulighed for at købe et lille måltid, hvis forældrene ikke har mulighed for at give en madpakke med. Der er mange usunde fødevarer, som eleverne bør undgå, men specielt sodavand, store slikposer samt chips og chips–lignende produkter accepteres ikke i skolens dagligdag. For eleverne i overbygningen er det endvidere ikke tilladt at nyde varm fastfood på skolen. Ved festlige lejligheder som klassefester, skolearrangementer, indsamlinger, ture etc., kan der dispenseres fra ovennævnte.

Når eleverne markerer deres fødselsdag på skolen, vil vi opfordre familierne til at undgå decideret slik og forsøge at finde sunde alternativer hertil – fx frugt eller godt brød, men skolen vil denne dag respektere den enkelte families ønske. Forældre bør dog under alle omstændigheder være opmærksomme på elever med fx, diabetes, allergi etc.

Skolen ønsker ikke at blande sig i det enkelte barns madpakke, men vi vil naturligvis også her opfordre til at tænke sundt. 

Det er godt at bevæge sig: 

Eleverne fra 1. klasse til 10. klasse skal hver dag som minimum være ude i 10- og 12- frikvarteret, og i dette frikvarter vil klasseværelserne blive udluftet. Skolen vil indkøbe ekstra bolde, sjippetove, stylter og lignende, der motiverer til bevægelse. Årligt laves der turneringer mellem klasserne i frikvarteret.

Rygning er forbudt i skoletiden: 

Den nye rygelov forbyder helt enkelt, at forældre og elever ryger på skolens matrikel eller umiddelbare nærhed.Tilsvarende regler gælder naturligvis også for alle former for tyggetobak og snus. 

Alkohol og rusmidler er forbudt i skoletiden: 

Skolens dagligdag er helt uden alkohol og rusmidler. For elever, der møder påvirkede eller medbringer alkohol/rusmidler, vil dette normalt medføre udmeldelse fra skolen.Ved fx forældremøder, festlige arrangementer på skolen, er det dog tilladt voksne at nyde et enkelt glas. Ovenstående punkter har været drøftet med personale, elevråd, forældrerepræsentanter og bestyrelse, og i alle fora har der været positiv opbakning til denne. Der kommer vedvarende mere fokus på skole og sundhed, så ovennævnte politik vil uden tvivl skulle justeres og udvides løbende.

sct_0105