Pædagogiske principper

Det er skolens formålsparagraf, der mere overordnet angiver indholdsrammen for skolens virke:

Det handler om at lære noget og om at udvikle sig som menneske, og for Sct. Mariæ Skole er det vigtigt at tilbyde en undervisning på et højt fagligt niveau og samtidig danne eleverne som menneske og medmenneske. Skolen skal således balancere det socialt differentierede med det socialt integrerende, det fælles med det unikke, det socialt ansvarlige med det individualiserende.

Broget-dag_85-1