Værdiernes betydning

 I forhold til det enkelte menneske gælder at

 • jeg er skabt af Gud og er derfor værdifuld, enestående og elskværdig.
 • jeg har krav på forståelse, kærlighed og tilgivelse.
 • jeg er efter udvikling og alder ansvarlig for mine handlinger.
 • jeg er god til meget.

I forhold til medmennesket er det vigtigt at

 • der er respekt for forskellighed, herunder race, tro og køn.
 • der er respekt for mennesker med andre forudsætninger.
 • leve i et samfund med demokrati, rettigheder og pligter.

I forhold til natur og kultur er det vigtigt at

 • kunne forundres over natur og kultur.
 • på forsvarligt grundlag at være i samspil med naturen.
 • værne om værdierne i natur og kultur.

I forhold til livet gælder at

 • Gud har skabt os til fællesskab og har givet os ansvar.

Derfor lægger skolen vægt på:

 • at skolen er et trygt sted, hvor den enkeltes værdi respekteres og værdsættes.
 • at medvirke til en harmonisk personlig udvikling hos den enkelte.
 • at formidle viden og solide kundskaber.
 • at fremme elevernes evne til selvstændig vurdering og stillingtagen.
 • at opøve til ansvarlighed ved at give ansvar.
 • at give eleverne respekt for såvel eget som andres arbejde.
 • at dagligdagen præges af tillid, åbenhed og glæde.
 • at opøve eleverne til at begå sig i et samfund med demokrati, medbestemmelse og ansvar.
 • at eleverne får forudsætninger for at forstå og forundres over skaberværket.
 • at styrke elevernes kreative evner i både boglige og praktiske fag.
 • at eleverne opnår begyndende fortrolighed med litteratur, kunst og andre kulturværdier.
 • at dagligdagen præges af de værdier, som kristendommen har givet vor kultur.
 • at eleverne utvungent tager stilling til religion og tro.
Skaermbillede-2022-02-18-kl.-08.40.01